เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 2011 NSO Version ปี 2554 ฉบับสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ A     ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
หมวดใหญ่ B     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
หมวดใหญ่ C     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต
หมวดใหญ่ D     ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ
หมวดใหญ่ E     บริการจัดหาน้ำ จัดการ และบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล
หมวดใหญ่ F     งานก่อสร้างและบริการก่อสร้างงานดังกล่าว
หมวดใหญ่ G     บริการขายส่งและขายปลีก บริการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
หมวดใหญ่ H     บริการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
หมวดใหญ่ I     บริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
หมวดใหญ่ J     บริการข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
หมวดใหญ่ K     บริการทางการเงินและการประกันภัย
หมวดใหญ่ L     บริการด้านอสังหาริมทรัพย์
หมวดใหญ่ M     บริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค
หมวดใหญ่ N     บริการบริหารและบริการสนับสนุน
หมวดใหญ่ O     บริการบริหารราชการ บริการป้องกันประเทศ และบริการประกันสังคมภาคบังคับ
หมวดใหญ่ P     บริการด้านการศึกษา
หมวดใหญ่ Q     บริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
หมวดใหญ่ R     บริการด้านศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ
หมวดใหญ่ S     บริการด้านอื่นๆ
หมวดใหญ่ T     บริการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล สินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน ซึ่งไม่สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน
หมวดใหญ่ U     บริการขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก