เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทผลิตภัณฑ์ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (CPA 1996)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     ปลาและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากการประมง รวมทั้งการบริการที่เกี่ยวข้องกับการประมง
ประเภท C     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการผลิต
ประเภท E     พลังงานไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และน้ำร้อน
ประเภท F     งานก่อสร้าง
ประเภท G     การบริการขายส่ง ขายปลีก การบริการซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     การบริการโรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การบริการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การบริการเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     การบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริการให้เช่า และการบริการทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการบริการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การบริการด้านการศึกษา
ประเภท N     การบริการด้านสุขภาพและการบริการงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     การบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่นๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
หมวด 99     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
หมู่ 99.0     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
หมู่ย่อย 99.00     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
รายการ 99.00.1     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
รายการย่อย 99.00.10     การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

99.00.10 : การบริการที่ดำเนินการโดยองค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก

คำอธิบาย:

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน