เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดจำแนกองค์การที่ไม่แสวงหากำไรตามวัตถุประสงค์ (มาตรฐานสากล COPNI) (COPNI Rev. 1.0)

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
พิมพ์หน้าเอกสาร

02.3 : การบริการของโรงพยาบาล

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะนับตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าพักเพื่อรับการรักษา  รวมถึง  โรงพยาบาลที่ให้การดูแลผู้ป่วยในเวลากลางวันและให้การดูแลผู้ป่วย  ณ  ที่อยู่อาศัย  เช่น  ที่พักสำหรับผู้ป่วยในระยะสุดท้าย
- ในหมู่นี้ครอบคลุมถึงการบริการของโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลเฉพาะทาง    การบริการของศูนย์การแพทย์  ศูนย์การคลอดบุตร  สถานพยาบาลและสถานพักฟื้นที่ให้บริการผู้ป่วยในเป็นส่วนใหญ่   การบริการของสถาบันที่ให้บริการกับผู้สูงอายุโดยมีการดูแลสุขภาพเป็นหลัก  และการบริการของศูนย์ฟื้นฟูเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยใน และการบำบัดฟื้นฟู ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผู้ป่วยมากกว่าการให้การดูแลในระยะยาว
- โรงพยาบาล  หมายถึง  สถาบันที่ให้การดูแลผู้ป่วยใน  ภายใต้การดูแลโดยตรงของแพทย์ที่ได้รับใบประกอบโรคศิลป์  ศูนย์การแพทย์  ศูนย์การคลอดบุตร  สถานพยาบาล  และสถานพักฟื้น   รวมถึง  การดูแลรักษาผู้ป่วยในที่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ใช่แพทย์เป็นผู้ให้บริการ
- ในหมู่นี้ไม่รวม  ศูนย์ศัลยกรรม  คลินิก  และสถานจำหน่ายยา  ที่ดำเนินงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโดยเฉพาะ (02.2)   และยังไม่รวมถึงบ้านพักคนชรา  สถานที่สำหรับบุคคลที่มีภาวะทุพพลภาพ   และศูนย์ฟื้นฟูที่ให้การดูแลในระยะยาวเป็นหลัก (05.1)

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน