เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 141     ผู้จัดการโรงแรมและภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รหัสอาชีพ 1411     ผู้จัดการโรงแรม
รหัสอาชีพ 1412     ผู้จัดการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
หมู่ 142     ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง
หมู่ 143     ผู้จัดการด้านการบริการอื่นๆ
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1412 : ผู้จัดการภัตตาคาร/ร้านอาหาร

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการดำเนินงานของคาเฟ่ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร  และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการอาหารและจัดเลี้ยง

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- วางแผนรายการอาหารจากการปรึกษากับหัวหน้าพ่อครัวและพ่อครัว/แม่ครัว
- วางแผนและจัดการงานหน้าที่เฉพาะด้าน
- เตรียมการจัดซื้อและกำหนดราคาสินค้าตามงบประมาณ
    
- ดูแลบันทึกระดับคลังสินค้าและธุรกรรมทางการเงิน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว และห้องจัดเก็บอาหารเป็นไปตามข้อกำหนดทางด้านสุขภาพ และสะอาด ปฏิบัติงานได้ และเหมาะสม    
- พูดคุยกับลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับอาหารและบริการ
- คัดเลือก จัดตารางการทำงานของพนักงาน ฝึกอบรมและควบคุมการทำงานของพนักงานต้อนรับและผู้ปฏิบัติงานในครัว
    
- รับสำรองที่นั่ง  ทักทายแขก  และให้ความช่วยเหลือในการรับคำสั่งจากลูกค้า
- เจรจาข้อตกลงกับลูกค้าและผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการคาเฟ่
- ผู้จัดการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
- ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง

ยกเว้น:
- หัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 3434

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน