เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมู่ 141     ผู้จัดการโรงแรมและภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รหัสอาชีพ 1411     ผู้จัดการโรงแรม
รหัสอาชีพ 1412     ผู้จัดการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
หมู่ 142     ผู้จัดการด้านการค้าปลีกและค้าส่ง
หมู่ 143     ผู้จัดการด้านการบริการอื่นๆ
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1411 : ผู้จัดการโรงแรม

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน จัดการ และควบคุมการปฏิบัติงานของโรงแรม โมเต็ล และสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักและบริการอื่นๆ ที่คล้ายกัน

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ควบคุมและตรวจสอบการจองห้องพัก การต้อนรับ บริการเสิร์ฟอาหารในห้องพัก และงานแม่บ้าน
- ควบคุมการจัดการด้านความปลอดภัย  และการดูแลสวนและทรัพย์สินต่างๆ
- วางแผนและตรวจตราการใช้บาร์  ภัตตาคาร  สถานที่จัดงาน  และการประชุม
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน และอื่นๆ
- ประเมินและตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้า
- ตรวจสอบการทำบัญชีและการจัดซื้อ
- จัดทำงบประมาณของสถานประกอบการ
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการควบคุมพนักงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ให้ข้อมูลการท่องเที่ยวในท้องถิ่นแก่แขกผู้มาพัก และจัดทัวร์และบริการด้านการเดินทาง

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการโรงแรม
    
    
- ผู้จัดการโมเต็ล
    
    
- ผู้จัดการที่พักเยาวชน

หมายเหตุ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่พักแรมขนาดเล็ก เช่น สถานประกอบการที่มีบริการที่พักพร้อมอาหารเช้า และเกสต์เฮ้าส์ขนาดเล็กที่ให้บริการที่พักและอาหารเช้าแก่ลูกค้า โดยอาหารที่ให้บริการมีเพียงไม่กี่รายการ มีลักษณะเหมือนเป็นแขกที่เข้ามาพักอาศัยในครัวเรือนส่วนบุคคล โดยพนักงานดังกล่าวไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมดูหรือบริหารจัดการมากนัก  ให้จัดประเภทผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวไว้ในรหัสอาชีพ 5152 (พนักงานดูแลงานบ้าน/แม่บ้าน)
- ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการเฉพาะด้านในโรงแรมขนาดใหญ่หรือเครือโรงแรม  ได้จัดประเภทไว้ในหมวดย่อย 11 และ 12

ยกเว้น:
- พนักงานทำเตียงและจัดอาหารเช้า   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 5152

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน