เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISCO - 08 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
หมวดใหญ่ 0     ทหาร
หมวดใหญ่ 1     ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 11     ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
หมวดย่อย 12     ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการและการพาณิชย์
หมวดย่อย 13     ผู้จัดการด้านการผลิตและการบริการเฉพาะอย่าง
หมู่ 131     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตร การป่าไม้ และการประมง
รหัสอาชีพ 1311     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเกษตรและการป่าไม้
รหัสอาชีพ 1312     ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง
หมู่ 132     ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
หมู่ 133     ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมู่ 134     ผู้จัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมวดย่อย 14     ผู้จัดการโรงแรม การค้า และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 2     ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 3     เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ
หมวดใหญ่ 4     เสมียน
หมวดใหญ่ 5     พนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า
หมวดใหญ่ 6     ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง
หมวดใหญ่ 7     ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดใหญ่ 8     ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
หมวดใหญ่ 9     ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน
พิมพ์หน้าเอกสาร

1312 : ผู้จัดการด้านการผลิตในภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

คำอธิบาย:
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานงานด้านการผลิตในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมงที่มีขนาดใหญ่ในการจับปลาและสัตว์น้ำที่มีเปลือก และเพื่อเพาะเลี้ยงปลา สัตว์น้ำที่มีเปลือก หรือสิ่งมีชีวิตในน้ำในรูปแบบอื่นๆ  เพื่อการค้าหรือปล่อยในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม

ทำหน้าที่เกี่ยวกับ
- ติดตามดูแลสถานการณ์ด้านการตลาดของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง และวางแผนผลผลิตเพื่อให้ตรงกับความต้องการตามสัญญาและความต้องการของตลาด
- จัดทำและจัดการงบประมาณ ติดตามดูปริมาณผลผลิตและต้นทุน บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น การปฏิบัติงานด้านการประมง  และการจัดทำรายงานด้านการเงินและการปฏิบัติงาน
- ปรึกษากับผู้ซื้อเพื่อเตรียมการสำหรับการขายผลผลิตและสัตว์น้ำที่จับได้
- ทำสัญญากับกัปตันเรือหรือเจ้าของเรือประมงและฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการจัดการผลผลิตที่ได้
- ดำเนินการและจัดการตรวจสอบสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงหรือทำประมงเพื่อหาเชื้อโรคหรือพยาธิ
- วางแผนและประสานงานการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการวางไข่ของปลา และอัตราการเติบโต  และเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่เกิดขึ้นในสถานที่วางไข่
- ติดตามดูสภาพแวดล้อมเพื่อบำรุงรักษาหรือปรับปรุงสภาพให้กับสิ่งมีชีวิตในน้ำ
- กำกับและควบคุมดูแลการดักจับและการวางไข่ของปลา การเพาะฟักไข่ และการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ  การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการและเทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์
- ประสานงานด้านการคัดเลือกและบำรุงรักษาพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์
- กำกับและควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสัตว์น้ำที่โตเต็มที่ไปยังทะเลสาบ  สระน้ำ  ลำธาร  หรือถังบรรจุเพื่อการค้า
- จัดซื้อเครื่องจักร  อุปกรณ์  และสิ่งของเครื่องใช้  เช่น  เรือ  ตาข่าย  แห  และอวน
- จัดการการปฏิบัติงาน  เช่น  บำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์
- ควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับจ้างเหมาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

ตัวอย่างอาชีพในรหัสอาชีพนี้ ได้แก่
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านการประมง
    
- ผู้จัดการเรือลากอวน

ยกเว้น:
- เกษตรกรเลี้ยงปลา   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 6221
- เกษตรกรเลี้ยงหอยนางรม   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 6221
- เกษตรกรทำฟาร์มสัตว์น้ำ   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 6221
- กัปตันเรือประมงชายฝั่ง   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 6222
- กัปตันเรือประมงทะเลน้ำลึก   ได้จัดประเภทไว้ในรหัสอาชีพ 6223

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน