เกี่ยวกับเรา | องค์ความรู้ | ถาม-ตอบ | ดาวน์โหลด | ข่าวสาร | แผนผังเว็บไซต์  ค้นหา    
โครงสร้างของการจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกประเภทตามมาตรฐานสากล (ISIC Rev. 3.0 (ฉบับแปลภาษาไทย))

โครงสร้าง Classification คำอธิบาย ดูรายละเอียดรหัสจัดจำแนก
Skip Navigation Links.
ประเภท A     เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้
ประเภท B     การประมง
ประเภท C     การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน
ประเภท D     การผลิต
ประเภท E     การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา
ประเภท F     การก่อสร้าง
ประเภท G     การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน
ประเภท H     โรงแรมและภัตตาคาร
ประเภท I     การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม
ประเภท J     การเป็นตัวกลางทางการเงิน
ประเภท K     กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและกิจกรรมทางธุรกิจ
ประเภท L     การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ
ประเภท M     การศึกษา
ประเภท N     งานด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์
ประเภท O     กิจกรรมด้านการบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ
ประเภท P     ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล
ประเภท Q     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
หมวด 99     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
หมู่ 990     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
หมู่ย่อย 9900     องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก
พิมพ์หน้าเอกสาร

9900 : องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่น ๆ และสมาชิก

คำอธิบาย:

ได้แก่:
- กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ  เช่น  องค์การสหประชาชาติ  และองค์การในแต่ละสาขา  องค์การภูมิภาค  ฯลฯ   สภามนตรีเพื่อช่วยเหลือทางเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียม    ประชาคมยุโรป   องค์การความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา   คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร   องค์การประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมัน   กองทุนการเงินระหว่างประเทศ   ธนาคารโลก  ฯลฯ

ยกเว้น:
- การบริหารและการดำเนินการของคณะทูตและคณะกงศุลที่อยู่ประจำในต่างประเทศ  หรือที่สำนักงานขององค์การระหว่างประเทศ   ได้จัดประเภทไว้ในหมู่ย่อย  7521    (การต่างประเทศ)  ของประเทศนั้น ๆ

การจัดจำแนกที่มีความหมายเหมือนกัน